ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza etap I Termomodernizacja”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr F005446 Wielisławice – Wilanów”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr F005446 Wielisławice - Wilanów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9.200.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2023 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 5.712.806,19zł (słownie: pięć milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemset sześć 19/100zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.487.193,81zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy 81/100zł)”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza ETAP I TERMOMODERNIZACJA Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Barlinku w okresie od 04-09-2023 r. do 21-06-2024 r.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 12:20:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-25 10:10:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 390.9 KiB)
 • Formularz cenowo - ofertowy (DOCX, 29.1 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 14.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-04-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów i Długie w gminie Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-15 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Machary na działkach ewidencyjnych 145/175 i 145/176".
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 98.1 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 16.4 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 1.6 MiB)
 • Rzut 1 (PDF, 188.5 KiB)
 • Rzut 2 (PDF, 166.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji