ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont konstrukcji dachu na świetlicy wiejskiej w Ogardach Gmina Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Aleja Wolności (Janówek) w miejscowości Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-01-15
Termin składania ofert / wniosków
2024-01-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ciągu pieszego w Lubiczu gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-10-20
Termin składania ofert / wniosków
2023-11-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Część 1- Remont drogi gminnej ul. Ludowa, Lipowa i Ogrodowa w Lipich Górach, gmina Strzelce Kraj. Część 2 - Remont drogi gminnej Wielisławice-Bronowice, gmina Strzelce Kraj.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-10-17 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Zagospodarowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, wraz z transportem tych odpadów"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 183.6 KiB)
 • Załączniki (DOCX, 22.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 51 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 486.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.1 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 149.1 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 104.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 274 KiB)
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 91.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 271.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 161.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 395.2 KiB)
 • Formularz cenowy (DOCX, 30.6 KiB)
 • Oświadczenia (DOCX, 14.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 53.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 486.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 149.1 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 105 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 274 KiB)
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 91.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 75.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 68.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI 2 I UNIEWAŻNIENIU POZOSTAŁYCH CZĘŚCI (PDF, 115.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-04 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2023/2024 z obiektów gminnych, terenów sołectw, oraz terenów rekreacyjnych przy jeziorach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 63.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 37 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 61.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 59.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (ZIP, 114.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji