ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2017-11-23
Data rozstrzygnięcia
2017-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług utrzymania czystości: Część I – Budynek Urzędu Miejskiego przy al. Wolności 48 w Strzelcach Kraj. Część II – Budynki Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 31 w Strzelcach Kraj. Część III - Budynki Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego 14 w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 72
Data ogłoszenia
2017-10-26
Data rozstrzygnięcia
2017-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru archeologicznego w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 240.9 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2017-10-19
Data rozstrzygnięcia
2017-11-10
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej - ulicy Ludowej oraz dojazdów do posesji, miejsc postojowych i podwórzy kwartału wydzielonego ulicami: Ludowa, Katedralna, Bolesława Chrobrego i Brygady Saperów w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 74
Data ogłoszenia
2017-10-02
Data rozstrzygnięcia
2017-10-25
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II (PDF, 430.3 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2017-09-04
Data rozstrzygnięcia
2017-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 76
Data ogłoszenia
2017-08-24
Data rozstrzygnięcia
2017-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 256.3 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2017-08-10
Data rozstrzygnięcia
2017-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 100 000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2017 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 1.695 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych 00/100)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 78
Data ogłoszenia
2017-07-20
Data rozstrzygnięcia
2017-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i częściowo utwardzonej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 919.6 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2017-07-12
Data rozstrzygnięcia
2017-08-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Grodziskiej i Słonecznej w Strzelcach Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 80
Data ogłoszenia
2017-06-29
Data rozstrzygnięcia
2017-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
"Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji