ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-30
Data rozstrzygnięcia
2022-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa palcu zabaw (ul. Moniuszki) w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 88.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-21
Data rozstrzygnięcia
2022-05-04
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów i Długie w gm. Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zestawienie ofert (PDF, 44.7 KiB)
  • Wybór oferty (PDF, 49 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-21
Data rozstrzygnięcia
2022-05-04
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 205 w m. Ogardy, gmina Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zestawienie ofert (PDF, 41.5 KiB)
  • Wybór Oferty (PDF, 49 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-04-07
Data rozstrzygnięcia
2022-04-21
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zestawienie ofert (PDF, 92.1 KiB)
  • Informacja o wyniku (PDF, 142 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-23
Data rozstrzygnięcia
2022-03-31
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-11
Data rozstrzygnięcia
2022-03-29
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (inspektora nadzoru inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania: Przebudowa ulicy Południowej w Strzelcach Krajeńskich, realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-01-31
Data rozstrzygnięcia
2022-02-14
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie Funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-01-27
Data rozstrzygnięcia
2022-02-10
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie plaży w miejscowości Długie wraz z infrastrukturą techniczną i rozwiązaniami retencyjnymi” Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-12-28
Data rozstrzygnięcia
2022-01-14
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie plaży w miejscowości Długie wraz z infrastrukturą techniczną i rozwiązaniami retencyjnymi” Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-12-16
Data rozstrzygnięcia
2021-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Aktywności Społecznej w tym Klub Seniora w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Zachodniej 11”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji