ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 111
Data ogłoszenia
2018-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków na działce nr 23 obręb Sławno”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 805.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (ZIP, 195.8 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 69.7 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ZIP, 966.1 KiB)
 • DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PDF, 947.4 KiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 2.4 MiB)
 • TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI (PDF, 788.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 47.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 696.6 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2018-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej Część I - Naprawa nawierzchni bitumicznej (naprawy cząstkowe) Część II – remont cząstkowy dróg gminnych nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera typu Patcher”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 798 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 673.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.3 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 18.4 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOCX, 18 KiB)
 • Wykaz robót (DOCX, 19.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 434.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 590.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 109.5 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2018-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 6.8 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 1.3 MiB)
 • Specyfikacja budowlana (PDF, 5.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 18.8 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 8 MiB)
 • Załączniki (DOCX, 48.4 KiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 617.3 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy (PDF, 171.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 241.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 204.6 KiB)
 • Informacja z jawnego otwarcia ofert (PDF, 332.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 413.5 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2018-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dachu papowego polegającego na wymianie pokrycia wraz z robotami blacharskimi, ocieplenie styropapą oraz przemurowanie kominów w części naddachiowej na budynku Szkoły Podstawowej w Tucznie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 18.9 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 1.9 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 8.8 MiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 32.3 KiB)
 • Zdjęcia (PDF, 4.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 5.1 MiB)
 • Klauzula informacyjna (PDF, 637.5 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy (PDF, 171.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 381.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 474.2 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2018-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-28 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
część I – dostawa wraz z montażem i instalacją 10 szt. lamp oświetleniowych fotowoltaicznych na działce nr 639 w Strzelcach Kraj. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT część II – dostawa wraz z montażem i instalacją 20 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów obronnych w części ul. Forteczna Północna oraz w części ul. Forteczna Południowa w Strzelcach Kraj. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki w wesji do edycji (DOCX, 81.4 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 83.1 KiB)
 • mapa poglądowa ul. Forteczna - Południowa (PDF, 997.7 KiB)
 • mapa poglądowa ul. Forteczna - Północna (PDF, 4.1 MiB)
 • mapa poglądowa jezioro (PDF, 770.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 626.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 530.1 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2018-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT” Część I - „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Strzelcach Krajeńskich” Część II - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ogardach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 44.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa - część I (Przedszkole) (ZIP, 19.4 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - część II (Szkoła Podstawowa w Ogardach) (ZIP, 20.2 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 345.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 328.3 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2018-04-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (DOCX, 39.7 KiB)
 • FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY (DOCX, 29.4 KiB)
 • OŚWIADCZENIE (DOCX, 14.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 336.9 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2018-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.2 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 2.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 33.6 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 15.2 MiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 622.3 KiB)
 • SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ZIP, 3.8 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 215.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 264.9 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2018-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-23 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1003.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 93.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 360.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 346.6 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2018-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 536 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 24.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 29.03.2018 r. (PDF, 849.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 394.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 432.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji