ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2018-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Projekt wraz z realizacją oświetlenia na ulicach: Kalinowa, Jesionowa, PCK, Orzechowa, Księżycowa, Gwiaździsta, Ogrodowa w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 46.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 273 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 268.8 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2018-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja nawierzchni dojazdu do garaży przy ul. Moniuszki w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie cenowe - pismo przewodnie (PDF, 273.4 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz oferty - wzór (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 739.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 2.8 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 289.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 335.1 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2018-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont dachu na świetlicy w Gilowie”
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 268.7 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.4 MiB)
 • Formularz oferty (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.9 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 54.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 854.6 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 261.2 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 499.9 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 194.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 422 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2018-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 2.6 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 84 KiB)
 • Dokumentacja projektowa na część I - mury (ZIP, 102.8 MiB)
 • Dokumentacja projektowa na część II - trakt (ZIP, 38.1 MiB)
 • TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI (PDF, 362 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 566.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I (PDF, 354.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II (PDF, 515.8 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2018-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej: nr F103132 - ulica PCK w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Rozeznanie cenowe - pismo przewodnie (PDF, 401 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.3 MiB)
 • Formularz oferty (DOC, 48.5 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Mapa (PDF, 1.2 MiB)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 395.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 509 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2018-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.5 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 32.6 KiB)
 • ROZDZIAŁ V - DOKUMENTACJA NA CZĘŚĆ I (ulica Forteczna, Południowa, mury, przejście) (ZIP, 82.4 MiB)
 • ROZDZIAŁ V - DOKUMENTACJA NA CZĘŚĆ II (ulica Forteczna - Północna) (ZIP, 10.4 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 569 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 623.7 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2018-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-22 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku przedszkola w Bobrówku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 2.5 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOC, 43.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOCX, 14.8 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOC, 64.5 KiB)
 • LOKALIZACJA (PDF, 3 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 477.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 17.01.2018 R. (PDF, 1.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 935.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 228.9 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2017-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-15 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 151.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 2.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 366.2 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 249.9 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2017-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-11 11:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 02-01-2018r. do 22-06-2018r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 4.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 5.3 MiB)
 • Załącznik Nr 1 (DOCX, 25.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 (DOCX, 16.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik Nr 6 (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik Nr 7 (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik Nr 8 (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik Nr 9 (DOCX, 27.3 KiB)
 • Załącznik Nr 10 (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik Nr 11 (DOCX, 38.3 KiB)
 • Załącznik Nr 12 (DOCX, 24.2 KiB)
 • Informacja z jawnego otwarcia ofert (PDF, 239 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 270.5 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2017-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-26 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru archeologicznego w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAPYTANIE CENOWE (PDF, 2.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 169.6 KiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Dokumentacja lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 301.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 240.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji