ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 131
Data ogłoszenia
2018-03-06
Data rozstrzygnięcia
2018-03-29
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej: nr F103132 - ulica PCK w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 132
Data ogłoszenia
2018-02-06
Data rozstrzygnięcia
2018-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
”Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – Etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 133
Data ogłoszenia
2018-01-11
Data rozstrzygnięcia
2018-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku przedszkola w Bobrówku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 134
Data ogłoszenia
2017-12-05
Data rozstrzygnięcia
2018-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 135
Data ogłoszenia
2017-11-30
Data rozstrzygnięcia
2017-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 02-01-2018r. do 22-06-2018r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja z jawnego otwarcia ofert (PDF, 239 KiB)
  • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 270.5 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2017-10-26
Data rozstrzygnięcia
2017-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru archeologicznego w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 240.9 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2017-10-19
Data rozstrzygnięcia
2017-11-10
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej - ulicy Ludowej oraz dojazdów do posesji, miejsc postojowych i podwórzy kwartału wydzielonego ulicami: Ludowa, Katedralna, Bolesława Chrobrego i Brygady Saperów w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 138
Data ogłoszenia
2017-09-04
Data rozstrzygnięcia
2017-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 139
Data ogłoszenia
2017-08-24
Data rozstrzygnięcia
2017-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 256.3 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2017-07-20
Data rozstrzygnięcia
2017-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i częściowo utwardzonej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 919.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji