ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 141
Data ogłoszenia
2017-06-29
Data rozstrzygnięcia
2017-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
"Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 142
Data ogłoszenia
2017-06-28
Data rozstrzygnięcia
2017-07-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bobrówko”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 143
Data ogłoszenia
2017-05-26
Data rozstrzygnięcia
2017-06-16
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika od Strzelec Krajeńskich do Piastowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 389.4 KiB)
Lp 144
Data ogłoszenia
2017-05-16
Data rozstrzygnięcia
2017-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 145
Data ogłoszenia
2017-04-10
Data rozstrzygnięcia
2017-05-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 607.5 KiB)
Lp 146
Data ogłoszenia
2017-01-25
Data rozstrzygnięcia
2017-03-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Zamówienie Częściowe 1) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów 2) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 147
Data ogłoszenia
2016-12-06
Data rozstrzygnięcia
2016-12-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 02.01.2017r. do 21.06.2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - część III (PDF, 573.9 KiB)
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - część II (PDF, 485.1 KiB)
  • Zawiadomienie o wyborze oferty - część I (PDF, 583 KiB)
Lp 148
Data ogłoszenia
2016-10-31
Data rozstrzygnięcia
2016-11-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 149
Data ogłoszenia
2016-07-22
Data rozstrzygnięcia
2016-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwami: 1) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy 2) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów 3) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 635.7 KiB)
Lp 150
Data ogłoszenia
2014-06-02
Data rozstrzygnięcia
2014-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana części okien w Publicznym Gimnazjum w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji