ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 151
Data ogłoszenia
2014-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 796 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 668.3 KiB)
 • Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej - załącznik nr 1A (DOC, 35.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOC, 667.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOC, 666 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOC, 697 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 5 (DOCX, 648.1 KiB)
 • Potencjał kadrowy - załącznik nr 6 (DOCX, 648.3 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 7 (DOC, 664 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 671.6 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1.1 MiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna na cały ciąg pieszy (ZIP, 48.1 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna na etap 2 (ZIP, 16.4 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 298.3 KiB)
Lp 152
Data ogłoszenia
2013-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-16 10:01:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Sprzedaż i dostawę pomocy, materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu „Rozwijamy zdolności, pokonujemy trudności” realizowanego przez Gminę Strzelce Krajeńskie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • specyfikacja isototnych warunków zamówienia (DOCX, 165.4 KiB)
 • formularz ofert- załącznik nr 1 (DOCX, 138.6 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOCX, 136.8 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOCX, 136 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOCX, 134.3 KiB)
 • wykaz usług - załącznik nr 5 (DOCX, 134.3 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 6 (DOCX, 165.8 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 7 (DOCX, 147.3 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 8 (DOCX, 164.1 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 9 (DOCX, 154.6 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 10 (DOCX, 139.8 KiB)
 • wzór umowy - załącznik 11 (DOCX, 146.9 KiB)
 • wzór umowy - załącznik 12 (DOCX, 146.6 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 553.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.6 MiB)
Lp 153
Data ogłoszenia
2013-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 116.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • załączniki do swiz w wersji do edycji (DOC, 1014 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 449.3 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 690.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 286.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 344.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji