ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 151
Data ogłoszenia
2014-06-02
Data rozstrzygnięcia
2014-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana części okien w Publicznym Gimnazjum w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 152
Data ogłoszenia
2014-05-16
Data rozstrzygnięcia
2014-05-28
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze wykonawcy (DOC, 38.5 KiB)
Lp 153
Data ogłoszenia
2014-04-29
Data rozstrzygnięcia
2014-05-27
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 154
Data ogłoszenia
2014-04-18
Data rozstrzygnięcia
2014-05-06
Tytuł zamówienia publicznego
Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 155
Data ogłoszenia
2013-12-04
Data rozstrzygnięcia
2013-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Sprzedaż i dostawę pomocy, materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu „Rozwijamy zdolności, pokonujemy trudności” realizowanego przez Gminę Strzelce Krajeńskie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.6 MiB)
Lp 156
Data ogłoszenia
2013-12-03
Data rozstrzygnięcia
2013-12-18
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 344.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji