ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 151
Data ogłoszenia
2016-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-16 11:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 02.01.2017r. do 21.06.2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 939.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.2 MiB)
 • Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 334.8 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 36.7 KiB)
 • Załącznik Nr 9 wykaz uczniów (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik Nr 11 umowa przewozy autobusy cz. I (DOCX, 37.8 KiB)
 • Załącznik Nr 11a umowa przewozy mikrobusy cz. II (DOCX, 38.1 KiB)
 • Załącznik Nr 12 umowa dzierżawy (DOCX, 24.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część III (PDF, 573.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część II (PDF, 485.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część I (PDF, 583 KiB)
Lp 152
Data ogłoszenia
2016-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 533 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 897.5 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 23.2 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 19.1 KiB)
 • oświadczenia - załacznik nr 2 (DOCX, 23.5 KiB)
 • oświadczenia - grupa kapitałowa - załacznik nr 3 (DOCX, 14.5 KiB)
 • wykaz dostaw- załącznik nr 4 (DOC, 48 KiB)
 • wzór formularza ofertowego - załącznik nr 5 (RTF, 94.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 404.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 627 KiB)
Lp 153
Data ogłoszenia
2016-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwami: 1) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy 2) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów 3) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 35 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 265 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 37.3 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 498.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 415.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 635.7 KiB)
Lp 154
Data ogłoszenia
2014-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wymiana części okien w Publicznym Gimnazjum w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 23.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 1.4 MiB)
 • lokalizacja (PDF, 1.3 MiB)
 • przedmiar (PDF, 180.5 KiB)
 • zestawienie okien 1 (PDF, 3.3 MiB)
 • zestawienie okien 2 (PDF, 235.2 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 8.2 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 8.9 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 04.06.2014 (PDF, 259.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 06.06.2014 (PDF, 243 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dnia 13.06.2014 (PDF, 272.6 KiB)
 • Zestawienie ofert z 17.06.2014 r. (PDF, 251.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 366.8 KiB)
Lp 155
Data ogłoszenia
2014-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie – etap III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 668.8 KiB)
 • Doświadczenie - zał. nr 2 (DOCX, 648.5 KiB)
 • Potencjał kadrowy - zał. nr 3 (DOCX, 648.8 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 785.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 526.2 KiB)
 • Dokumentacja Geotechniczna (ZIP, 1.5 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 133.4 MiB)
 • Informacja o wyborze wykonawcy (DOC, 38.5 KiB)
Lp 156
Data ogłoszenia
2014-05-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 965.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 2 MiB)
 • formularz oferty (DOCX, 668.8 KiB)
 • formularz - doświadczenie (DOCX, 648.3 KiB)
 • formularz - potencjał kadrowy (DOCX, 648.7 KiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 3.9 MiB)
 • Opis zadania (ZIP, 16.4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze wykonawcy (PDF, 445.7 KiB)
Lp 157
Data ogłoszenia
2014-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Sidłów w Aglomeracji Strzelce Krajeńskie - etap III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 387.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • załaczniki w wersji do edycji (DOCX, 30.7 KiB)
 • przedmiar (PDF, 4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 785.8 KiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 133.4 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 356.6 KiB)
 • DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA (ZIP, 1.5 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 270.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 409.2 KiB)
Lp 158
Data ogłoszenia
2014-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 796 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 668.3 KiB)
 • Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej - załącznik nr 1A (DOC, 35.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOC, 667.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOC, 666 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOC, 697 KiB)
 • Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 5 (DOCX, 648.1 KiB)
 • Potencjał kadrowy - załącznik nr 6 (DOCX, 648.3 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 7 (DOC, 664 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 671.6 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1.1 MiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna na cały ciąg pieszy (ZIP, 48.1 MiB)
 • Dokumentacja Techniczna na etap 2 (ZIP, 16.4 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 298.3 KiB)
Lp 159
Data ogłoszenia
2013-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-16 10:01:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Sprzedaż i dostawę pomocy, materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu „Rozwijamy zdolności, pokonujemy trudności” realizowanego przez Gminę Strzelce Krajeńskie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • specyfikacja isototnych warunków zamówienia (DOCX, 165.4 KiB)
 • formularz ofert- załącznik nr 1 (DOCX, 138.6 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOCX, 136.8 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOCX, 136 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOCX, 134.3 KiB)
 • wykaz usług - załącznik nr 5 (DOCX, 134.3 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 6 (DOCX, 165.8 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 7 (DOCX, 147.3 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 8 (DOCX, 164.1 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 9 (DOCX, 154.6 KiB)
 • formularz cenowy - załącznik nr 10 (DOCX, 139.8 KiB)
 • wzór umowy - załącznik 11 (DOCX, 146.9 KiB)
 • wzór umowy - załącznik 12 (DOCX, 146.6 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 553.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.6 MiB)
Lp 160
Data ogłoszenia
2013-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 116.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • załączniki do swiz w wersji do edycji (DOC, 1014 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 449.3 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 690.5 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 286.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 344.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji