ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2023r. do 22-12-2023r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Barlinku w okresie od 02-01-2023r. do 23-06-2023r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-06 13:28:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 50 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-06 13:26:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Cmentarnej położonym na dz. nr ew. 633/1 i 631, obręb Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 54.5 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-06 13:22:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 49.9 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-11-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 943.3 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2022-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa jakości infrastruktury kulturalno - sportowej poprzez rozbudowę i modernizację szatni sportowej na boisku gminnym zlokalizowanym na działce nr 131/7 obręb Buszów, gmina Strzelce Kraj."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2022-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA” Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, akcesoria pozostałe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2022-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2022-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika na ul. Podwale – branża drogowa (jednostronny chodnik)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 560.6 KiB)
 • Mapa (PDF, 140.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOCX, 37 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wzór umowy (DOC, 89.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych usług (DOCX, 35.5 KiB)
 • Pytanie od Wykonawcy (PDF, 34 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 51.5 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 60.1 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2022-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2022/2023
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji