ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 331
Data ogłoszenia
2013-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-04-15 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Etap IV – Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie – Strzelce Klasztorne” realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 3.2 MiB)
 • formularz ofertowy (DOC, 104 KiB)
 • Tabela elementów ceny ryczałtowej (DOC, 36 KiB)
 • załączniki do siwz (oświadczenia, wykazy) (DOC, 128.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 108.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa branża drogowa i przedmiar robót (RAR, 5.9 MiB)
 • dokumentacja projektowa branża sanitarna (RAR, 4.2 MiB)
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (RAR, 5.1 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 888.6 KiB)
 • projekt zagospodarowania terenu (PDF, 1.4 MiB)
 • projekt zagospodarowania terenu 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 210.4 KiB)
 • PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (PDF, 523.2 KiB)
 • NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (PDF, 547.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 177.3 KiB)
 • formularz oferty-poprawiony (DOC, 104 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z 28.03 2013 (PDF, 112.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 107.1 KiB)
Lp 332
Data ogłoszenia
2013-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (MHT, 37.5 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 188 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 31 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOC, 28.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy (DOC, 26.5 KiB)
 • Informacja o przynależności do grupy kapitaowej (DOC, 33.5 KiB)
 • Wykaz usług (DOC, 33 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 81.9 KiB)
Lp 333
Data ogłoszenia
2013-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2013-03-01 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 47.5 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 170 KiB)
 • formularz oferty-załącznik nr 1 (DOC, 51 KiB)
 • wykaz-załącznik nr 2 (DOC, 34.5 KiB)
 • umowa-załącznik nr 3 (DOC, 63.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 169.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOC, 39.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 65.7 KiB)
Lp 334
Data ogłoszenia
2013-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w miejscowości Długie Gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 68 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 2.4 MiB)
 • załączniki do siwz - wersja do wypełnienia (DOC, 47 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 894.7 KiB)
 • mapa (JPG, 1.7 MiB)
 • zdjęcia (JPG, 1.4 MiB)
 • zdjęcie 2 (JPG, 1.4 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 85.4 KiB)
Lp 335
Data ogłoszenia
2013-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2013-02-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa wyłomów - remont cząstkowy, nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 59 KiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówinia (PDF, 2 MiB)
 • załączniki do siwz (DOC, 68.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 55 KiB)
 • wykaz ulic i dróg (DOC, 28 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 103.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji