ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2021-04-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenia usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2021/2022 z obiektów gminnych, terenów sołectw, oraz terenów rekreacyjnych przy jeziorach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 59 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 37 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 53.7 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2021-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 33
Data ogłoszenia
2021-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-19 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie kompleksowej dokumentacji rewitalizacji parku miejskiego w Strzelcach Krajeńskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 599 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 35.5 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 2 (DOCX, 20 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 (DOCX, 15.1 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (DOC, 72 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5 (DOCX, 34.2 KiB)
 • Mapa - załącznik nr 6 (PDF, 654 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 164.7 KiB)
 • WYKAZ WYKONANYCH USŁUG - AKTUALNY (DOCX, 68.9 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 68.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 70.3 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2021-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 35
Data ogłoszenia
2021-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114 KiB)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Aktualne Formularze - wersja do edycji (DOCX, 56.1 KiB)
 • Postanowienia umowy (DOCX, 59.8 KiB)
 • Przedmiary (ZIP, 158.3 KiB)
 • Dokumentacja - branża drogowa (ZIP, 21 MiB)
 • Dokumentacja - branża sanitarna (ZIP, 5.5 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Decyzje (ZIP, 14 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 09.03.2021 r. (PDF, 154.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania z 15.03.2021 r. (PDF, 84.7 KiB)
 • Mapa (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania (DOC, 60 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DOC, 65.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 64 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki do siwz (do edycji) (ZIP, 123.4 KiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 237.9 KiB)
 • Dokumentacja - branża elektryczna (ZIP, 28.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - konstrukcja (ZIP, 27.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - architektura (ZIP, 36.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - STWiOR (ZIP, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 118.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 148.4 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2020-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-23 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2021r. do 30-06-2021r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 10 MiB)
 • Załączniki do siwz (do edycji) (ZIP, 101.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 55.9 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2020-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-18 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wraz z transportem tych odpadów"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 256.6 KiB)
 • formularz cenowy (DOCX, 17.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 45.2 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.7 MiB)
 • załączniki do edycji (ZIP, 123.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 135.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 38.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY (DOCX, 27.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania, modyfikacja siwz (PDF, 137.4 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 1.6 MiB)
 • Projekt budowlany - branża elektryczna (ZIP, 28.5 MiB)
 • Projekt budowlany - branża konstrukcyjna (ZIP, 27.9 MiB)
 • Projekt budowlany branża architektoniczna, Projekt Zagospodarowania Terenu (ZIP, 36.1 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 23.11.2020 (PDF, 63.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 25.11.2020 (PDF, 151.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 138.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 223.7 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2020-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont sal nr 7,8,9, 10 oraz korytarza na poziomie piętra w budynku przy ul. Zachodniej 11 w Strzelcach Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 174.3 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 167.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji