ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-23 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2021r. do 30-06-2021r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 10 MiB)
 • Załączniki do siwz (do edycji) (ZIP, 101.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 55.9 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-18 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wraz z transportem tych odpadów"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 256.6 KiB)
 • formularz cenowy (DOCX, 17.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 45.2 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont sal nr 7,8,9, 10 oraz korytarza na poziomie piętra w budynku przy ul. Zachodniej 11 w Strzelcach Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 174.3 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 167.4 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2020-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Zamówienie pod nazwą: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 167.1 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 151.7 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2020-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2020/2021”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • wzór umowy (DOCX, 34.4 KiB)
 • załączniki do edycji (DOCX, 30.6 KiB)
 • mapy (ZIP, 24.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 64.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 56.1 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2020-10-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
”Remont drogi gminnej (dz.nr ew. 5/3) w miejscowości Czyżewo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 809.9 KiB)
 • Zgłoszenie robót (ZIP, 171.8 KiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 4 MiB)
 • przedmiar robót (ZIP, 687.2 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 1.6 MiB)
 • TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (XLSX, 15.7 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 37.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 83 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. (DOCX, 22.9 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (DOCX, 21.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 54.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 92.8 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2020-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich samochodu 9-cio osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 950.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 33.9 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 71 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 45.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 54.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 57.7 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2020-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-03 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania: Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do siwz (ZIP, 128.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 59.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 94 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2020-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-25 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01-09-2020r. do 31-12-2020r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 01-09-2020r. do 30-06-2021r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 806.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 109.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 499.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 61.3 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2020-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 173.4 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 9.3 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 7.2 MiB)
 • Decyzja LWKZ (PDF, 224.8 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 1005.4 KiB)
 • zgłoszenie (PDF, 60.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 56.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji