ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2020-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.3 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 122.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 141.2 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 11.6 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - ZMIANA TERMINU (PDF, 51.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 62.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 78.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 113.1 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2020-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-31 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań: 1. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej” 2. „Remont chodnika i drogi przy Baszcie Czarownic (ul. Nowa Brama) 3. „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 301.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 70.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 108.5 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2020-02-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa wraz z rozładunkiem na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie wyrobów budowlanych do budowy chodników w 2020 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 227.8 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków (DOCX, 15.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 55 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 61.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 44.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 50.3 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2020-01-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. CZĘŚĆ I - „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zachodniej 11 i ul. Nowa Brama wraz z budową wiaty rekreacyjnej” Część II - „Remont chodnika i drogi przy Baszcie Czarownic (ul. Nowa Brama) Część III - „Przebudowa drogi ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki do edycji (ZIP, 259.7 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części I (ul. Zachodnia i Nowa Brama) (ZIP, 5.1 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części II (chodnik przy Baszcie Czarownic)) (ZIP, 7.2 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia dla części III (ul. Cicha) (ZIP, 21.3 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 62.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 115 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI III (PDF, 89.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I I II (PDF, 138.5 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2020-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-07 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Cmentarnej położonym na dz. nr ew. 633/1 i 631, obręb Strzelce Krajeńskie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (PDF, 220.8 KiB)
 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 140 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2019-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część I (DOC, 89.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część II (DOC, 106.5 KiB)
 • Wzór formularza ofertowego dla części I (DOC, 105 KiB)
 • Wzór formularza ofertowego dla części II (DOC, 113.5 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 51.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 66.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 260.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 106.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 920.3 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 11:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2020r. do 26-06-2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 589.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (ZIP, 108.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 44.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 396.8 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2019-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2020 roku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1013.3 KiB)
 • Formularz oferty i załączniki (DOCX, 27.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 60.5 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług utrzymania czystości: Część I – Budynek Urzędu Miejskiego przy al. Wolności 48 w Strzelcach Kraj. Część II – Budynki Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 31 w Strzelcach Kraj. Część III - Budynki Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego 14 w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 2.6 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 61.3 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - BUDYNKI URZĘDU MIEJSKIEGO (DOC, 74 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - BUDYNKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 (DOC, 307 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - BUDYNKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 (DOC, 124.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 69.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 100.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 163 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 186.8 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2019-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-28 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularze ofertowe (ZIP, 280.4 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 66.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 322.7 KiB)
 • Oświadczenia do edycji (DOCX, 51 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 531.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 350.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 2.6 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji