ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2021-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Brzozie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zestawienie ofert (PDF, 61.6 KiB)
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 510.9 KiB)
 • Mapa Brzoza (PDF, 100.7 KiB)
 • Inwentaryzacja poglądowa Brzoza (PDF, 81.3 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 35.9 KiB)
 • Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 20.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.3 KiB)
 • Umowa wzór (DOC, 72 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 70.5 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie w latach 2021-2022”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 73
Data ogłoszenia
2021-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim, Barlinku i Laskowie w okresie od 01-09-2021r. do 24-06-2022r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 74
Data ogłoszenia
2021-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2021 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.297.500,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.702.500,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwa tysiące pięćset złotych)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 75
Data ogłoszenia
2021-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 76
Data ogłoszenia
2021-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 77
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw przy ul. Jesionowej w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plac zabaw ul. Jesionowa (ZIP, 2.4 MiB)
 • rozpoznanie cenowe (PDF, 480.4 KiB)
 • załącznik 1 Formularz oferty (DOCX, 38.8 KiB)
 • Załącznik 2 Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 20.5 KiB)
 • załącznik 3 oświadczenie o spełnianiu (DOCX, 15.8 KiB)
 • załącznik 4 wzór UMOWA (DOCX, 23.9 KiB)
 • załącznik 5 wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.8 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 39.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 56.2 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU W PARKU MIEJSKIM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH (NA DZIAŁCE NR EWID. 469/4)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Projekt Wykonawczy (PDF, 7.2 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 2.2 MiB)
 • PZT (PDF, 8 MiB)
 • rozpoznanie cenowe (PDF, 524.6 KiB)
 • STWIOR (PDF, 987.1 KiB)
 • TER (XLSX, 15.1 KiB)
 • załącznik 1 Formularz oferty (DOCX, 40.1 KiB)
 • Załącznik 2 Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 20.5 KiB)
 • załącznik 3 oświadczenie o spełnianiu (DOCX, 15.8 KiB)
 • załącznik 4 wzór UMOWA (DOCX, 23.8 KiB)
 • załącznik 5 wykaz wykonanych usług (DOCX, 35.2 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 34.5 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 44.6 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2021-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań inwestycyjnych (części): 1. Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku i obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich. Zadanie realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Utworzenie miejsc rekreacji w Gminie Strzelce Krajeńskie: Część I – „Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. 3. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. PCK (chodnik). 4. Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Słowackiego w zakresie schodów terenowych. 5. Zagospodarowanie części terenu w Parku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich na działce nr ewid. 469/4.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 905.9 KiB)
 • Załączniki do zapytania (ZIP, 143.5 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia (PDF, 372.6 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 127.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 78.5 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2021-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie części terenu w Parku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich na działce nr ewid. 469/4
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 511.7 KiB)
 • załączniki do zapytania ofertowego (ZIP, 120.9 KiB)
 • Projekt wykonawczy (PDF, 7.2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 2.2 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 8 MiB)
 • STWiORB (PDF, 987.1 KiB)
 • TER (XLSX, 15.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji