ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-04-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa serwera wraz z licencjami i akcesoriami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 60.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-04 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2023/2024 z obiektów gminnych, terenów sołectw, oraz terenów rekreacyjnych przy jeziorach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 63.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 37 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 61.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-03-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-28 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i grupowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyłęg oraz zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, służącego do obsługi i utrzymania systemu kanalizacji”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont drogi przy Al. Wolności 9 w miejscowości Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 59.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (ZIP, 114.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-01-24
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-03 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej przebudowy ul. Słowackiego w Strzelcach Kraj.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 609.2 KiB)
 • Załączniki do zaproszenia (ZIP, 430.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 47.3 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 46.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postepowania (PDF, 51.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 97.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (8+1) Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji