ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Brzozie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 518 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 111 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 135 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 75.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej w roku 2021”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej rozbudowy, przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Brzozie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zestawienie ofert (PDF, 61.6 KiB)
 • Rozpoznanie cenowe (PDF, 510.9 KiB)
 • Mapa Brzoza (PDF, 100.7 KiB)
 • Inwentaryzacja poglądowa Brzoza (PDF, 81.3 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 35.9 KiB)
 • Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 20.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.3 KiB)
 • Umowa wzór (DOC, 72 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 70.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie w latach 2021-2022”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim, Barlinku i Laskowie w okresie od 01-09-2021r. do 24-06-2022r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-07-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2021 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.297.500,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.702.500,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwa tysiące pięćset złotych)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw przy ul. Jesionowej w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plac zabaw ul. Jesionowa (ZIP, 2.4 MiB)
 • rozpoznanie cenowe (PDF, 480.4 KiB)
 • załącznik 1 Formularz oferty (DOCX, 38.8 KiB)
 • Załącznik 2 Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 20.5 KiB)
 • załącznik 3 oświadczenie o spełnianiu (DOCX, 15.8 KiB)
 • załącznik 4 wzór UMOWA (DOCX, 23.9 KiB)
 • załącznik 5 wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.8 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 39.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 56.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji