ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-09-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 845.8 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 617.7 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 32.5 KiB)
 • Formularz oferty z załącznikami (DOCX, 45.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 65 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 74.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2017-07-31
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bobrówko”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.4 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 86.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 232.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2017-07-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w odniesieniu do niżej wymienionego zadania inwestycyjnego zwanego dalej Inwestycją: „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - ulice Forteczna i Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - ulice Forteczna i Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa remontu baszty (ZIP, 42.3 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 85.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 248.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2016-12-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjumi przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu okresie od 02-01-2017r. do 31-12-2017r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 02-01-2017r.do 21-06-2019r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 605.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2015-12-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
„Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu sygnalizacji pożaru wraz z systemem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemem kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Urzędu Miejskiego znajdującego się w Strzelcach Krajeńskich przy Alei Wolności 48”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 1.6 MiB)
 • Zaproszenie do złożenia oferty (DOCX, 32.9 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 36.7 KiB)
 • Urząd - rzut I piętra (PDF, 165.4 KiB)
 • Urząd - rzut II piętra (PDF, 169.9 KiB)
 • Urząd - rzut III piętra (PDF, 154.1 KiB)
 • rzut parteru - Urząd (PDF, 150.4 KiB)
 • rzut parter - ZWO (PDF, 138.8 KiB)
 • rzut piętra - ZWO (PDF, 122.5 KiB)
 • rzut piwnicy - Urząd (PDF, 195.9 KiB)
 • rzut piwnicy - ZWO (PDF, 141.4 KiB)
 • Instrukcja ppoż (PDF, 1.9 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 312.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2015-02-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa ul. Sienkiewicza w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 4.3 MiB)
 • Formularz oferty- załącznik nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Doświadczenie - załącznik nr 2 (DOCX, 14.8 KiB)
 • Potencjał kadrowy - załącznik nr 3 (DOCX, 16.1 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 97.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 523.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2014-05-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Remont fragmentu ciągu pieszego nad jeziorem Górnym w Gminie Strzelce Krajeńskie – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 965.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 2 MiB)
 • formularz oferty (DOCX, 668.8 KiB)
 • formularz - doświadczenie (DOCX, 648.3 KiB)
 • formularz - potencjał kadrowy (DOCX, 648.7 KiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 3.9 MiB)
 • Opis zadania (ZIP, 16.4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 1.1 MiB)
 • Informacja o wyborze wykonawcy (PDF, 445.7 KiB)