ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 97.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego (8+1) Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2023r. do 22-12-2023r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Barlinku w okresie od 02-01-2023r. do 23-06-2023r.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-06 13:28:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 50 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-06 13:26:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Cmentarnej położonym na dz. nr ew. 633/1 i 631, obręb Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 54.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-06 13:22:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 49.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-11-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • Zapytanie ofertowe (PDF, 943.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa jakości infrastruktury kulturalno - sportowej poprzez rozbudowę i modernizację szatni sportowej na boisku gminnym zlokalizowanym na działce nr 131/7 obręb Buszów, gmina Strzelce Kraj."
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA” Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, akcesoria pozostałe
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji