ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (inspektora nadzoru inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania: Przebudowa ulicy Południowej w Strzelcach Krajeńskich, realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Formularz oferty (DOCX, 36.4 KiB)
 • Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych (DOCX, 21 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu (DOCX, 15.9 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 699.2 KiB)
 • Wykaz wykonanych usług (DOCX, 34.5 KiB)
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 856.9 KiB)
 • Tabela ryczałtowa (DOCX, 15.3 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 54.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 84.2 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie Funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Dokumentacja budowlana (ZIP, 2.8 MiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 36.5 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 19.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16.4 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 39.7 KiB)
 • Wykaz wykonanych uslug (DOCX, 34.9 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1015.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 56.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie plaży w miejscowości Długie wraz z infrastrukturą techniczną i rozwiązaniami retencyjnymi” Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 928.1 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 36 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 40.3 KiB)
 • wykaz wykonanych usług (DOCX, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 56.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 68.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2022-01-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa dróg w Gminie Strzelce Krajeńskie Część I - Przebudowa ul. Południowej w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Część II – „Przebudowa drogi gminnej w Ogardach” realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (PGR)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie plaży w miejscowości Długie wraz z infrastrukturą techniczną i rozwiązaniami retencyjnymi” Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Aktywności Społecznej w tym Klub Seniora w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Zachodniej 11”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 444.2 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 53.5 KiB)
 • Formularz ofertowy i oświadczenia (DOCX, 187.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamowienia (DOCX, 29.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 59.1 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług utrzymania czystości: Część I – Budynek Urzędu Miejskiego, Część II - pomieszczenia Centrum Aktywności Społecznej w tym Klub Seniora w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji