ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 241
Data ogłoszenia
2013-03-22
Data rozstrzygnięcia
2013-04-10
Tytuł zamówienia publicznego
Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 89.6 KiB)
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 116.5 KiB)
Lp 242
Data ogłoszenia
2013-03-22
Data rozstrzygnięcia
2013-04-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa miału węglowego transportem kołowym na plac składowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. przy ulicy Gorzowskiej 15 w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 243
Data ogłoszenia
2013-03-21
Data rozstrzygnięcia
2013-04-02
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja i konserwacja Baszty Więziennej oraz Nowej Bramy” Zadanie realizowane w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Ochrona Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 113.8 KiB)
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 142.1 KiB)
Lp 244
Data ogłoszenia
2013-03-19
Data rozstrzygnięcia
2013-04-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zintegrowana przebudowa dróg gminnych z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiązaniu z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Etap IV – Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie – Strzelce Klasztorne” realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 107.1 KiB)
Lp 245
Data ogłoszenia
2013-02-18
Data rozstrzygnięcia
2013-03-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • informacja o wyborze oferty (PDF, 65.7 KiB)
Lp 246
Data ogłoszenia
2013-02-06
Data rozstrzygnięcia
2013-02-26
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa wyłomów - remont cząstkowy, nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji