ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2022-11-21
Data rozstrzygnięcia
2022-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 22
Data ogłoszenia
2022-10-25
Data rozstrzygnięcia
2022-11-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa jakości infrastruktury kulturalno - sportowej poprzez rozbudowę i modernizację szatni sportowej na boisku gminnym zlokalizowanym na działce nr 131/7 obręb Buszów, gmina Strzelce Kraj."
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 23
Data ogłoszenia
2022-10-25
Data rozstrzygnięcia
2022-11-03
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA” Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, akcesoria pozostałe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 24
Data ogłoszenia
2022-10-11
Data rozstrzygnięcia
2022-10-28
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 25
Data ogłoszenia
2022-10-05
Data rozstrzygnięcia
2022-10-25
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika na ul. Podwale – branża drogowa (jednostronny chodnik)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 60.1 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2022-09-19
Data rozstrzygnięcia
2022-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
”Dostawa sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorem i systemem operacyjnym”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 27
Data ogłoszenia
2022-08-30
Data rozstrzygnięcia
2022-09-14
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa palcu zabaw (ul. Moniuszki) w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 88.8 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2022-08-26
Data rozstrzygnięcia
2022-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z grupową oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Przyłęg, gm. Strzelce Krajeńskie i zakup pojazdu specjalnego do obsługi wod.-kan.” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 29
Data ogłoszenia
2022-08-12
Data rozstrzygnięcia
2022-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 30
Data ogłoszenia
2022-08-12
Data rozstrzygnięcia
2022-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji