ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2022-08-04
Data rozstrzygnięcia
2022-08-12
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Barlinku w okresie od 01-09-2022r. do 22-12-2022r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 32
Data ogłoszenia
2022-07-26
Data rozstrzygnięcia
2022-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.700.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2022 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 7.909.281,36 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden 36/100zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 790.718,64 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście 64/100zł)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 33
Data ogłoszenia
2022-07-18
Data rozstrzygnięcia
2022-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 34
Data ogłoszenia
2022-07-05
Data rozstrzygnięcia
2022-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej położonej w Tucznie w zakresie adaptacji kuchni na świetlicę i jadalnię
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 35
Data ogłoszenia
2022-04-21
Data rozstrzygnięcia
2022-05-04
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów i Długie w gm. Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zestawienie ofert (PDF, 44.7 KiB)
  • Wybór oferty (PDF, 49 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2022-04-21
Data rozstrzygnięcia
2022-05-04
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 205 w m. Ogardy, gmina Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zestawienie ofert (PDF, 41.5 KiB)
  • Wybór Oferty (PDF, 49 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2022-04-07
Data rozstrzygnięcia
2022-04-21
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zestawienie ofert (PDF, 92.1 KiB)
  • Informacja o wyniku (PDF, 142 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2022-03-23
Data rozstrzygnięcia
2022-03-31
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 39
Data ogłoszenia
2022-03-11
Data rozstrzygnięcia
2022-03-29
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (inspektora nadzoru inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania: Przebudowa ulicy Południowej w Strzelcach Krajeńskich, realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 40
Data ogłoszenia
2022-01-31
Data rozstrzygnięcia
2022-02-14
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie Funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa integracyjnego placu zabaw nad jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji