ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2022-08-26
Data rozstrzygnięcia
2022-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z grupową oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Przyłęg, gm. Strzelce Krajeńskie i zakup pojazdu specjalnego do obsługi wod.-kan.” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 42
Data ogłoszenia
2022-08-12
Data rozstrzygnięcia
2022-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 43
Data ogłoszenia
2022-08-12
Data rozstrzygnięcia
2022-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 44
Data ogłoszenia
2022-08-04
Data rozstrzygnięcia
2022-08-12
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Barlinku w okresie od 01-09-2022r. do 22-12-2022r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 45
Data ogłoszenia
2022-07-26
Data rozstrzygnięcia
2022-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8.700.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2022 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 7.909.281,36 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden 36/100zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 790.718,64 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście 64/100zł)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 46
Data ogłoszenia
2022-07-18
Data rozstrzygnięcia
2022-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 47
Data ogłoszenia
2022-07-05
Data rozstrzygnięcia
2022-07-20
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej położonej w Tucznie w zakresie adaptacji kuchni na świetlicę i jadalnię
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 48
Data ogłoszenia
2022-04-21
Data rozstrzygnięcia
2022-05-04
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów i Długie w gm. Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zestawienie ofert (PDF, 44.7 KiB)
  • Wybór oferty (PDF, 49 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2022-04-21
Data rozstrzygnięcia
2022-05-04
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 205 w m. Ogardy, gmina Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zestawienie ofert (PDF, 41.5 KiB)
  • Wybór Oferty (PDF, 49 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2022-04-07
Data rozstrzygnięcia
2022-04-21
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zestawienie ofert (PDF, 92.1 KiB)
  • Informacja o wyniku (PDF, 142 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji