ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2020-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-07 00:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Cmentarnej położonym na dz. nr ew. 633/1 i 631, obręb Strzelce Krajeńskie"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (PDF, 220.8 KiB)
 • INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 140 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2019-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część I (DOC, 89.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - część II (DOC, 106.5 KiB)
 • Wzór formularza ofertowego dla części I (DOC, 105 KiB)
 • Wzór formularza ofertowego dla części II (DOC, 113.5 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 51.3 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 66.7 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 260.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 106.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 920.3 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 11:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2020r. do 26-06-2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 589.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (ZIP, 108.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 44.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 396.8 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2019-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt psów i kotów z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2020 roku”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1013.3 KiB)
 • Formularz oferty i załączniki (DOCX, 27.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 60.5 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług utrzymania czystości: Część I – Budynek Urzędu Miejskiego przy al. Wolności 48 w Strzelcach Kraj. Część II – Budynki Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 31 w Strzelcach Kraj. Część III - Budynki Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego 14 w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 2.6 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.4 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 61.3 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - BUDYNKI URZĘDU MIEJSKIEGO (DOC, 74 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - BUDYNKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 (DOC, 307 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - BUDYNKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 (DOC, 124.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 69.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 100.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 163 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 186.8 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2019-10-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-28 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Formularze ofertowe (ZIP, 280.4 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 66.8 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (ZIP, 322.7 KiB)
 • Oświadczenia do edycji (DOCX, 51 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 531.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 350.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 2.6 MiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2019-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-24 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2019/2020”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 910.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • wzór umowy (DOCX, 34.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (do edycji) (DOCX, 30.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 116 KiB)
 • mapy (ZIP, 24.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 63.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 52.4 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2019-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-21 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: Remont i zabezpieczenie murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich – etap 2A
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe (DOC, 194.5 KiB)
 • formularz oferty (DOCX, 87.6 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 648.3 KiB)
 • Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 63.3 KiB)
 • wykaz usług (DOCX, 77.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 68.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 73.1 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2019-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-08 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 864.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 34.9 KiB)
 • Oświadczenia w wersji do edycji (ZIP, 46.7 KiB)
 • Projekt techniczny (ZIP, 25.8 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 737.3 KiB)
 • STWiOR (PDF, 305.8 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 573.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 24.4 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY DO EDYCJI (DOCX, 49.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 64.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY (PDF, 92.1 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2019-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-07 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Remont i zabezpieczenie murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich – etap 2A
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (formularz oferty, oświadczenia) (DOCX, 80.4 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 120 KiB)
 • Decyzja pozwolenia na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • Decyzja WLKZ (PDF, 3.8 MiB)
 • Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich (PDF, 1.2 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 340.8 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 3.2 MiB)
 • Projekt wykonawczy - zabezpieczenie, remont (PDF, 2.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy - wzmocnienie fundamentów murów obronnych (PDF, 1 MiB)
 • STWiOR - remont i zabezpieczenie murów (PDF, 1 MiB)
 • STWiOR - wzmocnienie fundamrntów murów (PDF, 529 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 62 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 72 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 105.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji