ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr F005446 Wielisławice – Wilanów”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza ETAP I TERMOMODERNIZACJA Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Barlinku w okresie od 04-09-2023 r. do 21-06-2024 r.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Częściowa modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 486.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.1 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 149.1 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 104.7 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 274 KiB)
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 91.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 271.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 161.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Częściowa modernizacja nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 395.2 KiB)
 • Formularz cenowy (DOCX, 30.6 KiB)
 • Oświadczenia (DOCX, 14.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 53.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa warunków gospodarowania zasobami wodnymi Jeziora Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich poprzez zakup sprzętu do zarybiania, monitorowania środowiska oraz przeciwdziałania niekontrolowanym odłowom” Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 486.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 149.1 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 105 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 274 KiB)
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (DOCX, 91.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 75.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 68.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI 2 I UNIEWAŻNIENIU POZOSTAŁYCH CZĘŚCI (PDF, 115.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-05-03
Termin składania ofert / wniosków
2023-05-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadań inwestycyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji