ˆ

Wyniki

Szczegóły informacji

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (inspektora nadzoru inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania: Przebudowa ulicy Południowej w Strzelcach Krajeńskich, realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Zaproszenie do złożenia oferty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Strzelce Krajeńskie

Finansowanie: Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszy Krajowych

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2022-03-21 09:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-03-11 przez

Załączniki