ˆ

Archiwalne

Szczegóły informacji

Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury „Budowa drewnianej wiaty z ławostołami przy Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych poprzez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze

Status: rozstrzygnięty

Tryb:

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Strzelce Krajeńskie

Finansowanie: Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej

Nr UZP: 591967-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-09-20 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-09-20 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj., sekretariat (biuro nr 18)

Ogłoszono dnia: 2019-09-02 przez

Załączniki