Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Szczegóły informacji

„Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej w Strzelcach Krajeńskich wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej i przebudową skrzyżowania z ul. Cmentarną w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Status: rozstrzygnięty

Tryb:

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Strzelce Krajeńskie

Finansowanie: Budżet Gminy

Nr UZP: 517708-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-03-18 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-03-18 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj., biuro nr 18 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2020-02-28 przez

Treść:

Szanowni Państwo,
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i zamknięcie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich dla interesantów, uprzejmie informuję, iż oferty przetargowe będzie można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego, Aleja Wolności 48 w miejscu wyznaczonym (parter budynku - główne wejście) lub przesłać drogą pocztową.
Ponadto, w trosce o Państwa bezpieczeństwo proszę rozważyć rezygnację z uczestnictwa w publicznym otwarciu ofert. Informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszona na stronie internetowej Zamawiającego.
W razie pytań proszę kontaktować się pod numerem telefonu – 95 76 36 303

Załączniki