ˆ

Wyniki innych postępowań

Szczegóły informacji

„Zagospodarowanie plaży w miejscowości Długie wraz z infrastrukturą techniczną i rozwiązaniami retencyjnymi” Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Strzelce Krajeńskie

Finansowanie: Budżet Gminy

Nr UZP: 2021/BZP 00332669/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-01-14 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-01-14 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl

Ogłoszono dnia: 2021-12-28 przez

Treść:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c3f49aee-2504-47f6-a940-bcbf871f72a4
 
Identyfikator postępowania
c3f49aee-2504-47f6-a940-bcbf871f72a4